چادرهای متحرک کامیونی

همواره رانندگان ماشینهای باری با مشکل بارگیری برای بارهای خاص که نمی توان آنها را بصورت معمول بارگیری کرد روبرو هستند. از طرف دیگر پوشش راحت و سریع بار برای یک راننده کامیون بسیار مهم می باشد زیرا پوشاندن بار کامیون بصورت سنتی کاری بسیار وقتگیر و سخت می باشد.

چادر متحرک کامیونی1
چادرهای متحرک کامیونی

شرکت (آلباتروس) سایبان گستر داتیس با سالها تجربه در زمینه چادرهای متحرک کامیونی و سقف های جمع شونده شروع به ساخت این گونه باربندهای تاشو نمود. با انجام تحقیقات فراون در مورد نحوه مکانیزم کارکرد این باربند و الگو گرفتن از طرحهای اروپایی و آمریکایی موفق به ساخت این نوع کانتینرهای تاشو و متحرک شد که در ادامه به توضیح ویژگیهای این نوع سازه پرداخت می شود.

چادر متحرک کامیونی3
چادر متحرک کامیونی2